חנה עמר

חנה עמר

מנהלת תשתיות

בנק ישראל

הרצאות מפי חנה עמר:

דוברים נוספים באירוע Data Monetization

Open Accessibilty Menu