Equity of data

פורום Data Monetization, ראשון, 5 בפברואר 2017, 10:45

שימוש בדאטה, כמגמה שמשנה את פני התחרות, מחייבת ארגונים לחזק יכולות לא סטנדרטיות מבחינתם: להכיר יותר טוב את לקוחותיהם, לאסוף ולנטר ולנתח דאטה פרסונאלי ולדעת לחבר בין הצעת ערך פיזית להגשה אישית בערוץ דיגיטלי. איך עושים את זה נכון והופכים את האנליזות לתועלות עסקיות?

עינת רבין

עינת רבין

סמנכ"ל טכנולוגיות קבוצת זאפ

הרצאות נוספות באירוע Data Monetization

Open Accessibilty Menu